Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів

у 2019-2020 навчальному році

Наказ № 42_звільнення від ДПА

Усі випускники складатимуть ДПА у формі ЗНО

Усі випускники шкіл складатимуть ДПА у формі ЗНО з трьох обов’язкових предметів: української мови, іноземної мови, математики або історії України.

У разі, якщо для вступу до вищого навчального закладу випускнику будуть необхідні сертифікати ЗНО з інших предметів, він матиме можливість скласти зовнішнє оцінювання.

Наступного року про також буде продовжена практика використання тестів двох рівнів складності для зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та математики.

Як повідомив директор УЦОЯО, державну підсумкову атестацію у формі ЗНО також будуть проходити всі учні, хто здобуває загальну середню освіту у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Зміст іспитів та вимоги до білетів

 

ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини

Вам належить підготовка до трьох ДПА, включаючи українську мову і математику.

ДПА з української мови

 • Підсумкова атестація з української мови належить до числа обов’язкових. Вона проводиться у формі письмового диктанту, в рамках якого оцінюється орфографічна і пунктуаційна грамотність учнів, уміння правильно писати слова, вживати правила орфографії і пунктуації, а також оформляти роботу відповідно до вимог. Характеристики ДПА:
 • атестація проходить протягом 60 хвилин;
 • обсяг диктанту повинен становити від 160 до 170 слів;
 • на початку іспиту вчитель повинен зачитати весь текст, дати пояснення щодо його змісту, лексичного значення слів і особливостей правопису;
 • кожне речення тесту читається наступним чином: учитель читає все речення цілком, потім повторять по частинах (в цей час учні пишуть), а потім ще раз повторює пропозицію;
 • в процесі диктування потрібно вказувати місце, в якому починається новий абзац;
 • в кінці вчитель ще раз читає весь текст, щоб учні змогли зробити перевірку роботи і виправити можливі помилки.

 

Робота, в якій допущено більше п’яти виправлень, оцінюється на 1 бал менше.

Бали розподіляються за таким принципом:

15-16 помилок і більше – 1 бал,
13-14 – 2 бали,
11-12 – 3 бали,
9-10 – 4 бали,
7-8 – 5 балів,
5-6 – 6 балів,
4 – 7 балів,
3 – 8 балів,
1 груба і одна негруба – 9 балів,
1 – 10 балів,
1 негруба – 11 балів,
0 – 12 балів.

 

ДПА з української літератури

Екзаменування з даного предмету проходить у формі тестування. Охарактеризувати процес проведення ДПА та вимоги до роботи можна наступним чином:

тривалість іспиту становить 90 хвилин;

вчитель розподіляє варіанти так, щоб поруч не опинилися учні з однаковими квитками;

в квитку має бути 25 завдань, представлених у різній формі:

у №1-16 учні вибирають 1 вірна відповідь з 4-5 варіантів,

№17-20 – встановлюють відповідність між колонками елементів,

№21-24 – вписують відповіді у вигляді слова, поєднання слів або речень,

№25 – пишуть розгорнуту відповідь на піставлене питання.

Дана робота являє собою твір обсягом 100-200 слів, в якому автор повинен сформулювати проблему, дати коментарі, розповісти про авторську позицію, висловити свою думку щодо проблеми й аргументувати його.

ДПА з зарубіжної літератури

 

ДПА з літератури зажадає начитаності та вміння викладати свої думки
Завдання з зарубіжної літератури повинні мати різну форму і охоплювати програму за 8 і 9 класи. Характеристика ДПА та вимоги до його проведення виглядають наступним чином:

робота пишеться протягом 90 хвилин;

завдання перевіряють вміння аналізувати та інтерпретувати художні тексти, знання родової й жанрової специфіки творів, розуміння стилістики, ідейного і художнього змісту;

у кожному варіанті повинно бути не більше 24 завдань, з яких №1-19 – це вибір вірної відповіді (тести повинні стосуватися біографій авторів, літературних епох, напрямів, понять, назв творів та характеристик героїв), №20 – завдання на встановлення послідовності елементів, №21-23 – встановлення відповідності між двома колонками, №24 – написання твори -роздуми на запропоновану тему, в якому повинні бути відображені знання з зарубіжної літератури, розуміння її як мистецтва слова, а також уміння проводити аналіз художніх текстів, добирати і використовувати слова та вирази.

Твір оцінюється, виходячи з таких критеріїв: повнота висвітлення теми, посилання на художні твори, логічна послідовність викладу думок (вступ, основана частина з аргументами, висновки), структурна цілісність, переконливість, образне мислення. Ця частина роботи оцінюється в 3 бали. В цілому, норми правопису в даному ДПА не оцінюються, але якщо у творі багато орфографічних і пунктуаційних помилок, перевіряючому вчителеві рекомендовано зняти за це 05 бала.

ДПА з математики

Математичний іспит пишеться протягом 135 хвилин, якщо він призначений для учнів середніх шкіл без спеціалізації за математики, і 180 хвилин, якщо випробування проводиться для спецклассов. Співвідношення кількості завдань з курсів алгебри і геометрії – 2:1. Квитки розробляються так, щоб охопити програму з 5 по 9 класи. Роботу можна розділити на три частини:

перша – від 10 до 12 завдань, сформульованих у тестовій формі так, щоб учень вибрав одну правильну відповідь із 4-5 варіантів;

друга – від 4 до 6 завдань у вигляді відкритих тестів, на які потрібно дати коротку відповідь;

третя – 3-4 завдання відкритої форми, у яких учневі треба буде дати розгорнуту відповідь (вирішити завдання і пояснити логіку і порядок вирішення). Ці завдання оцінюються на максимум балів тільки в тому випадку, якщо учень зумів обгрунтувати кожне проведене дію.

Учням, які навчаються у спеціалізованих математичних класах, можуть видати квитки з додатковою частиною. Міносвіти пропонує включити в неї 3 завдання за програмою поглибленого вивчення математичних дисциплін.

ДПА з іноземної мови

Атестаційна робота з іноземної мови проводиться в письмовій формі і перевіряє словниковий запас школярів, а також ступінь оволодіння мовою. Для учнів звичайних шкіл завдання повинні відповідати рівню А2+, а для дев’ятикласників, представляють спеціалізовані школи – В1. Квиток ДПА з іноземної мови складається з трьох частин:

читання – учням пропонуються тексти публіцистичного характеру, особиста або офіційний лист, оголошення, реклама, розклад, меню, рецепт або телепрограма. Після читання тексту потрібно буде виконати завдання по ньому – це може бути тест з вибором вірної відповіді, добір логічних пар, запитання з короткими відповіді, завдання на встановлення порядку слів, знаходження аргументів та встановлення зв’язків між інформаційними блоками;

використання мовних навичок – у цій частині школяра чекають тести, що передбачають коротку відповідь. Вони виявляють ступінь оволодіння лексикою, граматикою і семантикою. Завдання повинні бути складені з текстів різного обсягу і складності, а їх контекст – торкатися побутових ситуацій. Це може бути завдання, якому потрібно вставити пропущене слово або вибрати варіант відповіді;

лист – тут учням треба показати, наскільки добре вони оволоділи навичками письмової комунікації. Школярі будуть писати текст, спираючись на підказки у вигляді оголошень, листів, повідомлень, реклами, картинок, фотографій, таблиць або схем.

ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини

Англійська мова – найпопулярніший предмет за вибором серед всіх ДПА

ДПА з історії України та всесвітньої історії

Завдання повинні перевірити:

 • знання історичної термінології, фактів, явищ, подій, хронології, картографії та пам’яток історико-культурного характеру;
 • вміння учнів проводити аналіз і узагальнення, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між історичними подіями, явищами, процесами і періодами;
 • навички в роботі з джерелами історичної інформації – документами, картами, схемами, фото.Рекомендується робити квитки з 22 завдань і дотримуватися такої структури:завдання №1-16 – тести з чотирма варіантами відповідей, у яких потрібно знайти один вірний;завдання №17-18 – визначення відповідності;завдання №19-20 полягають у визначенні хронологічної послідовності історичних подій;завдання №21-22 – тести з сімома відповідями, серед яких потрібно знайти 3 вірних.

 

ДПА по праву

Атестація по праву проводиться у письмовій формі. При розробці квитків вчителі повинні включити в них різноманітні завдання, які перевірять правові знання учнів, рівень розвитку їх юридичної логіки, правові вміння і ставлення школярів до правовим явищам і процесам. Міносвіти рекомендує включати в квитки такі типи завдань:

 • тести на вибір одного або декількох правильних відповідей. Завдання такого типу можуть стосуватися понять і термінів;
 • завдання, в яких потрібно встановити відповідність між поняттям та визначенням, назвою і описом;
 • завдання на визначення понять учні повинні максимально точно дотримуватися інформації, яка міститься в нормативно-правових документах;
 • завдання, в яких потрібно виявити три відмінності між поняттями – школярам доведеться показати, наскільки добре вони розрізняють і вміють порівнювати правові явища і процеси;
 • завдання на побудова логічного ланцюжка;
 • завдання на виявлення помилок у запропонованих текстах;
 • завдання, в яких потрібно провести аналіз фрагмента юридичного документа – школяр повинен відповісти на питання стосовно понять, про які йде мова, їх значення, а також правовідносинах, регульованих даним документом;
 • аналітичне завдання, в якому потрібно відповісти на питання до правових ситуацій з різних галузей права.

ДПА з географії

При розробці квитків для підсумкової атестації вчителям рекомендовано включати в них 15 завдань різної складності. Вони повинні виявляти навички роботи з картами, малюнками, схемами, таблицями, діаграмами, передбачати вирішення завдань і роботу з контурними картами. Міносвіти радить учителям формувати квиток з таких завдань:

 • 10 тестів на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів – у них перевіряється знання географічних термінів та понять, а також вміння працювати з різними джерелами географічної інформації;
 • 3 завдання на визначення відповідності між поняттями, процесами і явищами;
 • 2 тесту з сімома варіантами вірних відповідей, з яких потрібно вибрати три;
 • 1 завдання з практичними розрахунками (в ній використовуються малюнки, схеми, таблиці, діаграми);
 • 2 завдання з розгорнутою відповіддю на питання – учням належить висловлювати свої думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, робити висновки, порівнювати об’єкти і явища, визначати типові риси, переваги і недоліки природних і економічних умов;
 • 2 завдання, в яких потрібно отримати відповідь за допомогою математичних розрахунків;
 • 1 завдання передбачає нанесення інформації на контурну карту та запис легенди.

ДПА з біології

 

ДПА-2018 для 9 класу в Україні: обов'язкові предмети, зміни та новини
 • Щоб здати біологію, доведеться повторити всю шкільну програму з 7 класу
  Підсумкова экзаменационна робота складається на основі шкільної програми з 7 по 9 класи. Завдання у квитках повинні бути присвячені людині і біологічним основам його поведінки (70% завдань), рослин, грибів і лишайників, бактерій, тварин, організмів і середовища їх проживання (30% квитка). При роботі з квитком учні повинні продемонструвати:
 • розуміння ролі біології у практичній діяльності і життя людей;
 • знання методів вивчення живих об’єктів;
 • знання ознак організмів;
 • розуміння особливостей рослин, грибів, бактерій, тварин, їх ролі в природі, а також способів їх використання у практичній діяльності людей;
 • знання особливостей взаємодії між видами;
 • розуміння будови клітин і організмів;
 • навички профілактики захворювань і надання першої медичної допомоги.В роботу входять завдання різної складності:75% завдань – це тести відкритої і закритої форми, в яких потрібно вибрати вірну відповідь дати коротку відповідь або встановити відповідність. Такі завдання перевірять ваші знання щодо біологічних об’єктів, процесів, явищ, понять і термінів;25% завдань – це робота з діаграмами, графіками, таблицями. У завданнях цього типу школярі повинні будуть встановити причинно-наслідкові зв’язки, зробити узагальнюючі висновки, аргументувати свою точку зору.

ДПА з хімії

До складу квитка увійдуть наступні розділи хімії:

15% завдань – програма 7 класу (хімічна термінологія, прості речовини метали і неметали);

45% завдань – програма 8 класу (кількісні вимірювання речовин, розрахунки за формулами, класи неорганічних сполук, періодичний закон і система, атомна будова, хімічний зв’язок і будова речовин);

40% завдань – програма 9 класу (розчини, реакції і органічні сполуки).

В квиток повинні входити тести, в яких необхідно вибрати правильну відповідь, установити відповідність, написати вірну послідовність, відтворити зв’язку між класами неорганічних сполук, а також завдання, що вимагають скласти окислювально-відновну реакцію, написати реакцію обміну іонами або вирішити завдання. Учням дозволено користуватися простими калькуляторами, таблицею Менделєєва, таблиця розчинності кислот, солей, підстав і гідроксидів, а також рядом активності металів.