Установчі документи

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти

Статут

Штатний розпис працівників школи

Наявність вакантних посад

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Умови для навчання осіб з особливими потребами

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення