СТАТУТ

Моделі організації освітнього процесу

Заява на отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

Штатний розпис працівників опорного закладу та філії 2020-2021 н .р.

Відомість про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

Відомість про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

Вакансії

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Умови для навчання осіб з особливими потребами

Освітня програма I ступінь 1-2 класи 2020-2021 н. р.

Освітня програма І ступінь 3 клас 2020-2021 н. р.

Освітня програма І ступінь 4 клас 2020-2021 н.р.

Освітня програма ІІ ступінь 5-9 класи 2020-2021 н.р.

Освітня програма ІІІ ступінь 10 -11 класи 2020-2021 н.р.