Установчі документи

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти

Статут

Штатний розпис працівників школи 2017-2018 н. р.

Штатний розпис працівників школи 2018-2019 н. р.

Штатний розпис працівників школи 2019-2020 н. р.

Вакансії

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Умови для навчання осіб з особливими потребами

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Освітня програма по інклюзії 2019-2020 н. р.

Освітня програма І ступінь 1-2 класи 2019- 2020 н. р.

Освітня програма І ступінь 3-4 класи 2019-2020 н. р.

Освітня програма ІІ ступінь 5-9 класи 2019-2020 н. р.

Освітня програма ІІІ ступінь 10 -11 класи 2019-2020 н р.