Документи ліцензування закладу освіти

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти

Статут

Штатний розпис працівників школи

Наявність вакантних посад

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Умови для навчання осіб з особливими потребами

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення